Boka tid: 070- 851 03 52 / Email: lillanfhb@gmail.com

Spooky2 för balansering
Jag använder mig av Spooky2 som inte kan göra någon analys, men som har fantastiska möjligheter att ge frekvensbehandling för det mesta i kroppen, och som kan användas som ett bra komplement till Oberon.

I programmet som körs i en PC finns flera tusen recept för allt mellan hjässa och tå. Det finns recept med frekvenser för att stärka funktioner i kroppen.

Det går att stärka funktioner i lever, njurar och nervsystemet. Det finns för leder, DNA och blodet. Utgå från att det finns för allt vi vill komma åt.

Där finns även recept och frekvenser för att balansera det vi inte vill ha så som mikroorganismer, tungmetaller och andra störande ämnen.

Sammantaget finns det mycket stora möjligheter att hjälpa kroppens funktioner till en bättre hälsan.