Boka tid: 070- 851 03 52 / Email: lillanfhb@gmail.com

Frekvensanalys – QRMA

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning. På två minuter får vi ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym.

Även funktionsstatus på flertalet organ i kroppen, lever, njurar, tarm, endokrina systemet med fler.

Frekvensanalys används av Terapeuter, Kostrådgivare, Fotvårdare,
GYM-instruktörer, Massörer med flera, och gemensamt är att kunna se funktioner och näringsnivåer i kroppen.

Att göra analys

Att utföra en analys tar endast två minuter, och inga ingrepp behövs, personen håller en mätprob i handen. Den mätproben är delad i två kontaktytor och mätning sker med en mycket svag ström.

Instrumentet ger en frekvens och lyssnar på det eko som kroppen ger.
Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna.  

I rapporten ser vi uppmätt värde, vi ser referensintervall och en kommentar hur värdet ligger i förhållande till referensvärdet.

Det finns mer än 40 rapporter och rapporter med över 300 mätvärden.  

Hjärta & blodkärl, mage och näringsupptag, tjocktarm, lever & galla, bukspottkörtel, njurar & lungor, blod till hjärna & kranialnerv, fyra rapporter om ben & benvävnad, blodsocker, vitaminer, mineraler, aminosyror & coenzym, endokrina systemet & ytterligare ett flertal rapporter.