Vi har påbörjat projekt nytt större växthus 15 oktober 2022

Foton från min odling mm